POLYCOM REALPRESENCE MOBILE

Mã sản phẩm: Polycom RealPresence Mobile
Giá chỉ: Liên Hệ VNĐ
Trạng thái: Còn Hàng
    Polycom RealPresence Mobile là một ứng dụng phần mềm cho phép khách hàng dễ dàng kết nối máy tính bảng và điện thoại thông minh (iOS và Android) với hệ thống video khác dựa trên cùng tiêu chuẩn kết nối. 

    Polycom RealPresence Mobile là một ứng dụng phần mềm cho phép khách hàng dễ dàng kết nối máy tính bảng và điện thoại thông minh (iOS và Android) với hệ thống video khác dựa trên cùng tiêu chuẩn kết nối.