Phần mềm SharePoint Server 2013 Open License

Mã sản phẩm: 76P-01501
Giá chỉ: Liên Hệ VNĐ
Trạng thái: Còn Hàng
  • SharePoint Online được cấp phép trên cơ sở mỗi người dùng. Bạn có thể mua SharePoint Online dưới dạng gói độc lập hoặc một phần của gói Office 365. Tìm hiểu thêm.
   Thông tin cấp phép có sẵn tại đây.
  • Đối với Tại chỗ, các site mạng nội bộ được cấp phép theo mô hình Máy chủ/CAL (Giấy phép Truy nhập Máy khách). Cần có SharePoint Server 2013 cho mỗi lần chạy phần mềm và cần có CAL cho mỗi người hoặc thiết bị truy nhập vào Máy chủ SharePoint.
  • CAL Tiêu chuẩn cho SharePoint: CAL Tiêu chuẩn cung cấp những chức năng cốt lõi của SharePoint
  • Site: một cơ sở hạ tầng duy nhất cho tất cả các website kinh doanh của bạn
  • Cộng đồng: một nền tảng hợp tác tích hợp
  • Nội dung: Quản lý Nội dung Doanh nghiệp (ECM) cho khối lượng lớn
  • Tìm kiếm: tìm kiếm người và chuyên gia, xem trước trực quan, lựa chọn trực quan tốt nhất
  • CAL Doanh nghiệp cho SharePoint: CAL Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ chức năng của SharePoint
  • Site: một cơ sở hạ tầng duy nhất cho tất cả các website kinh doanh của bạn
  • Cộng đồng: một nền tảng hợp tác tích hợp
  • Nội dung: Quản lý Nội dung Doanh nghiệp (ECM) cho khối lượng lớn
  • Tìm kiếm: tính năng tìm kiếm tiêu chuẩn kèm trích xuất thực thể, tìm kiếm video, đề xuất khoản mục
  • Giải pháp kinh doanh (bao gồm Access Services và InfoPath Services)
  • Nghiệp vụ Thông minh cho mọi người (bao gồm Power View, Các Dịch vụ PerformancePoint, Excel Services và Visio Services)