Firebox T30

Mã sản phẩm: T30 and T30-W
Giá chỉ: Liên Hệ VNĐ
Trạng thái: Còn Hàng
    Bảo mật CNTT không còn là câu hỏi cho tất cả các loại doanh nghiệp. Hackers, malware và các loại botnet không tạo ra từ lâu cho các doanh nghiệp nhỏ và các văn phòng chi nhánh. Ngay cả khi các doanh nghiệp nhỏ đang dần là đối tượng của các cuộc tấn công này.  Các công ty đang đối mặt với thử thách theo đó là sự phát triển ngày càng lớn mạnh của các mối đe dọa mạng, ngoài tầm kiểm soát. WatchGuard Firewall từ đó phát triển theo để bảo vệ cho doanh nghiệp: WatchGuard Firebox giới thiệu dòng T30 mới nhất. Kể từ khi giải pháp XTM cho các văn phòng nhỏ cũng như chi nhanh, cho đến các văn phòng tần trung đến lớn với dòng Firebox T10, M200, M300, M400, M440, M500 và XTM có đến 8 thiết bị, khi mà thị trường ngày càng được phân biệt rõ rệt.