Firebox M200

Mã sản phẩm: M200
Giá chỉ: Liên Hệ VNĐ
Trạng thái: Còn Hàng
    Bởi vì các công ty nhỏ hơn thường ít được bảo vệ và dễ dàng đột nhập, kinh doanh nhỏ đã trở thành mục tiêu lớn mới cho các cuộc tấn công không gian mạng. Các tường lửa Firebox M200 và M300 được thiết kế đặc biệt để bảo vệ tất cả các loại của các doanh nghiệp nhỏ chống lại các cuộc tấn công mà không ít khốc liệt hơn so với những mục tiêu tổ chức lớn hơn.