Bản quyền Windows Server CAL 2012 English

Mã sản phẩm: Microsoft
Giá chỉ: Liên Hệ VNĐ
Trạng thái: Còn Hàng
  - Cấp phép cho 1 máy trạm truy cập.
  - Quản lý máy chủ web đơn giản hơn với các dịch vụ thông tin Internet 7.0
  - Giao diện tương tác chung với giao diện quản lý máy chủ web.
  - Sao chép cross-site cho phép bạn sao chép các thiết lập dễ dàng trên nhiều máy chủ web mà không cần cấu hình bổ sung.
  - Phân quyền quản trị các ứng dụng và các site để bạn có thể kiểm soát các phần khác nhau của server cho những ai cần.
  - Truy cập các ứng dụng và tích hợp liền mạch của ứng dụng được xuất bản từ xa.
  - Các lựa chọn triển khai mới cung cấp các phương pháp thích hợp nhất cho môi trường làm việc của bạn.
  - Những kỹ thuật mạnh mẽ cung cấp nhiều kinh nghiệm trong vòng đời của sản phẩm.
  - Bảo vệ máy chủ với những bảo mật an ninh làm giảm mức độ tấn công từ mọi phía mang lại sự an toàn cho máy chủ.
  - Các giải pháp nâng cao các quy định và chính sách nhằm tăng cường mức độ kiểm soát an ninh trên mạng.
  - Bảo vệ chống lại các phần mềm độc hại với việc kiểm soát tài khoản người dùng.
  - Tăng độ tin cậy với những cải tiến mới nhằm làm giảm các tổn thất với việc truy cập, dữ liệu, kiểm soát.