• Công nghệ mới và Internet đang điều khiển cơ hội kinh doanh và truyền thông mới với tốc độ nhanh.
  • Cơ sở hạ tầng mạng của doanh nghiệp ngày một phát triển.
  • Cả hai mạng Local Area Network (LAN)mạng diện rộng (WAN) là nền tảng cho phép các cơ hội trong  doanh nghiệp của bạn phát triển.
  • Công nghệ thông tin, máy tính và truyền thông hiện nay gần như  bao trùm trên tất cả các lĩnh vực .
  • Vì vậy làm thế nào để các thông tin có thể được truy cập một cách dẽ dàng. Công nghệ thông tin ngày càng trở nên quan trọng hơn cả  nhất là trong văn phòng và tại các khu công nghiệp.
  • Internet đã trở thành một phần của cuộc sống của nó, công ty không thể làm việc mà không chuyển thông tin nhanh chóng, các nhà lãnh đạo không thể đưa ra quyết định về thời gian mà không có hệ thống e-mail của họ …
  • Mạng LAN có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống hiện đại ngày nay, bất cứ công ty, tổ chức hay cá nhân nào muốn quản lý dữ liệu nội bộ, kết nối và liên lạc với nhau đều phải thông qua mạng LAN.

 

Vì vậy Thi công mạng lan văn phòng là giải pháp bắt buộc hiện nay mà tất cả các công ty, doanh nghiệp phải áp dụng cho hệ thống của mình…