• Với tổng đài Điện thoại đơn line:  Điện thoại cơ bản với một dòng đơn. Dòng này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác, trong đó có một fax hoặc modem.
  • Với tổng đài Điện thoại Đa-Line:  Điện thoại kỹ thuật số bao gồm các khả năng cho 2-4 dòng, hoặc nhiều dòng.Loại điện thoại này đã dành nút cho các tính năng như Hold, chuyển giao, Gọi Chuyển tiếp, thư thoại, vv
  • Với tổng đài Điện thoại IP:  Dòng điện thoại  internet, thường được gọi là VoIP là tổng đài nội bộ sử dụng giao thức IP (Internet Protocol) để thực hiện các cuộc gọi điện thoại nội bộ và ra bên ngoài, thường dung  trong  doanh nghiệp, công ty, nhà hàng, trường học, bệnh viện, hay kết nối nhiều  chi nhánh với nhau. Tất cả dữ liệu thoại được truyền bằng các gói dữ liệu qua IP hay LAN/WAN/Internet. Công nghệ này bao gồm các tính năng truyền thông tiên tiến và cung cấp một khả năng mở rộng mạnh mẽ đáp ứng cho tất cả các doanh nghiệp.
  • Bạn muốn lưu lại các cuộc gọi nội bộ  hoặc bên ngoài vào nhằm để kiểm tra, quản lý …một cách hữu hiệu nhất.
  • Lắp đặt tổng đài điện thoại nội bộ bạn không cần phải thay đổi  gì cả khi cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của bạn  thay đổi.
  • Lắp đặt tổng đài điện thoại nội bộ Tiết kiệm được nhiều chi phí vì  các cuộc gọi liên lạc nội bộ sẽ không mất cước phí bưu điện.
  • Lắp đặt tổng đài điện thoại nội bộ Có chức năng cuộc gọi chờ vì vậy bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào….